Tranh Tiếng Việt Lớp 3 (tập 1)

– Tập đọc: 50 tranh.              Kích thước tranh: (40x 60)cm.
– Kể chuyện: 37 tranh.          Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tập làm văn: 07 tranh.       Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Luyện từ và câu: 01 tranh. Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.