Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi

Mặt trống bằng vật liệu đàn hồi tốt, đường kính 40 mm tang trống bằng nhựa tốt, màu sắc đẹp.

Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi.

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành