Phòng học ngoại ngữ đa năng Mythware

Giải pháp phòng lab dạy ngoại ngữ Mythware là bộ phần mềm cài trên hệ thống máy tính có kết nối mạng hoạt động một cách độc lập, nhằm tối ưu hóa sự đầu tư của nhà trường và mang đến chất lượng giảng dạy và học tập cao nhất. Trong đó, bộ giải pháp…