Song loan

Bằng gỗ, cần gõ bằng thép đàn hồi tốt, sơn tỉnh điện chống trầy sướt.

Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi.

Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành