Tranh Tiếng Việt Lớp 3 (tập 2)

– Tập đọc: 45 tranh .      Kích thước tranh: (40x 60)cm.
– Kể chuyện: 38 tranh.   Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tập làm văn: 21 tranh.Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.