Phòng học thông minh – Smart Classroom

Giải pháp lớp học thông minh được tích hợp đầy đủ các thiết bị kỹ thuật số công nghệ cao tạo nên một giải pháp toàn diện khiến cho lớp học trở nên sinh động, trực quan, lôi cuốn sự tập trung học tập của học sinh, khuyến khích người học tham gia chủ động,…