Bộ mẫu tơ sợi Lớp 5

– Sợi tự nhiên: Gồm 5 cuộn sợi: lanh, tơ tằm, sợi bông, sợi gai, sợi đay.

– Sợi nhân tạo: Gồm 5 cuộn sợi chất liệu khác nhau.

– Panh: Loại thông dụng, có độ dài tối thiểu 60mm.