Tranh Tiếng Việt Lớp 2 – tập 1

– Tập đọc: 41 tranh.                      Kích thước tranh: (40x 60)cm.
– Kể chuyện: 46 tranh.                  Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tập làm văn: 22 tranh.               Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Luyện từ và câu: 34 tranh.         Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.
– Có túi đựng dể dàng bảo quản và mang lên lớp giảng dạy