Bộ tranh thể dục lớp 5

Tranh giấy

Bộ 8 tờ

Kích thước 54 x 79

Bài thể dục phát triển chung

1. Động tác vươn thở

2. Động tác nhảy

3. Động tác thăng bằng

4. Động tác chân

5. Động tác toàn thân

6. Động tác vặn mình

7. Động tác điều hòa

8.Động tác tay