Bộ lắp ráp Mạch điện đơn giản (Học sinh)

Gồm:

– Pin 1,5V.

– Bóng đèn 1,5V-2,5V.

– 2 đoạn dây.

– Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện.