Tranh tự nhiên xã hội lớp 1

Cả năm học: 66 tranh.

– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.

– Đựng trong túi Simili màu xanh đậm để dể dàng bảo quản và mang lên lớp giảng dạy.

– Kích thước tranh: (30 x 40)cm .