Tranh Tiếng Việt Lớp 5

– Tập đọc: 66 tranh.        Kích thước tranh: (40x 60)cm.
– Kể chuyện: 45 tranh.    Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tập làm văn: 06 tranh. Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.