Tranh Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 2

– Tập đọc: 40 tranh.             Kích thước tranh: (40x 60)cm.
– Kể chuyện: 31 tranh.         Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tập làm văn: 07 tranh.      Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Luyện từ và câu :19 tranh. Kích thước tranh: (30 x 40)cm.
– Tranh in Ofset 4 màu trên nền giấy nhựa PP màu trắng sữa.
– Có túi đựng dể dàng bảo quản và mang lên lớp giảng dạy