Bộ lắp ghép mô hình Kỹ thuật Lớp 5 (Học sinh)

Các tấm và thanh thăng làm bằng nhựa ABS, bánh xe bằng nhựa PVC, các trục và dụng cụ làm bằng thép mạ Nicrom