Phương Khoa - Thiết bị giáo dục - Phòng Lab dạy ngoại ngữ

Công ty TNHH Thương Mại & Công Nghệ Phương Khoa

Địa chỉ: 33 Đường Số 2C - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TPHCM

Tel/ Fax : (08) 6272 7086

Email: info@phuongkhoa.vn; sales@phuongkhoa.vn

Phòng lab dạy ngoại ngữ Digital Multimedia AVIDAnet Live